AKTUALNOŚCI

06-08-2019

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”

Lublin, 14 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. Celem wydarzenia jest integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym. W programie Konferencji przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych Gości Honorowych oraz wystąpienia ustne i postery naukowe uczestników.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 21 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-przyrodnicza.pl

21-03-2019

QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”

Innowacyjny projekt QUNNA „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” otrzymał finansowanie (ponad 18,5 mln PLN) w ramach prestiżowego konkursu TEAM-NET Fundacja Nauki Polskiej (2. miejsce na liście rankingowej). Projekt realizowany będzie przez interdyscyplinarne konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska PolitechnikaGda oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej.

W ramach zaplanowanych na 4 lata badań, naukowcy będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Opracowane rozwiązania otpoelektroniczne zostaną wdrożone do gospodarki i posłużą m.in. do diagnozowania chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych.

Celem realizowanego po raz pierwszy przez Fundacja Nauki Polskiej programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych, realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców. Do realizacji wybrano jedynie 5 z 39 złożonych projektów, które ocenione zostały przez prestiżowe grono ekspertów.

Udział w projekcie jest dla IBMM ogromnym wyróżnieniem. Dołączenie do elitarnego grona najlepszych jednostek naukowych w Polsce pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój oparty o badania naukowe i rozwojowe na najwyższym poziomie.

19-11-2018

IBMM jednym z beneficjentów w programie TECHMATSTRATEG

Jednym z laureatów konkursu NCBiR „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG to Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku (IBMM), który znalazł się w konsorcjum naukowym z liderem: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Wrocławską oraz SensDx S.A.. Konsorcjum naukowe otrzymało 6,92 mln zł na realizację projektu pt. "Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej GlassPoPep". Projekt dotyczy stworzenia wielofunkcyjnego materiału kompozytowego o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej. Stworzenie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych. Dla IBMM jest to pierwszy projekt z grupy TECHMATSTRATEG i dzięki temu staliśmy się członkiem elitarnego grona naukowego w skali kraju. Do zadań IBMM będą należały prace nad nowymi materiałami. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

19-11-2018

Kolejny projekt - StreptoCheck rekomendowany do finansowania

Kolejny projekt od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku! IBMM w konsorcjum z SensDx S.A otrzymał dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pneumoniae wraz z identyfikacją genów oporności na antybiotyki. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykooporności. Łączna kwota dofinansowania to ponad 7 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

19-11-2018

Projekt EquineDx uzyskał finansowanie:

Miło nam poinformować, że Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku we współpracy z SensDx S.A. otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni tj. S. equi, herpeswirusów EHV-1 i EHV-2 oraz wirusów zapalenia tętnic. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 6 mln złotych! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

01-09-2018

Europejskie Forum Nowych Idei

W dniach 26 – 28 września 2018 w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Jednym z zaproszonych panelistów jest dr inż. Dawid Nidzworski – Wiceprezes, Dyrektor Naukowy SensDx SA. W piątek, 28 września wystąpi, jako prelegent w panelu dyskusyjnym pn. Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę? Panelistami, oprócz Dawida Nidzworskiego, będą: Michał Boni, Europoseł; Edyta Kocyk, z firmy Sidly; Cornelia Kutterer, Senior Director, EU Government Affairs, Privacy and Digital Policies at Microsoft; Steven O’Connell, zastępca dyrektora ds. programowych, RebelBio oraz Anna Wójcicka z Warsaw Genomics. W panelu podjęte będą zagadnienia m.in. szpitale przyszłości (home-spital) oraz przyszłość telemedycyny, której odzwierciedleniem są testy diagnostyczne SensDx jako innowacyjne rozwiązanie diagnostyczne. Forum stanie się okazją do prezentacji naszego produktu i świetną okolicznością na przedstawienie rewolucji telediagnostycznej, którą wdraża SensDx SA.

13-08-2018

Konferencja Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ)

Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się na konferencję Człowiek Nauka Środowisko (CNŚ) której jesteśmy współorganizatorem. Konferencja odbywa się w dniach 6-7 września 2018 i jest skierowana do Młodych Badaczy. Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/gcV_NYP

19-07-2018

Czasopismo naukowe Applied Biosciences

Bardzo miło nam poinformować, iż Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej jest wydawcą czasopisma naukowego Applied Biosciences (ISSN 2545-2215). Jest to czasopismo publikujące najnowsze doniesienia naukowe z dziedzin badań podstawowych i aplikacyjnych w języku angielskim. Czasopism posiada własny prefix DOI oraz podlega zasadom COPE’s Ethical Guidelines. Zapraszamy do publikowania!

04-05-2018

Współpraca z BIOLUMO

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej wraz z firmą BIOLUMO będą pracować nad innowacyjną metodą badania antybiotykooporności w weterynarii. Konsorcjum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 10 mln złotych na ten cel. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

04-05-2018

Współpraca z WDTECH

Jest nam niezmiernie Miło poinformować że projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej we współpracy ze spółką WDtech uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dla sportowców. Wartość projektu to blisko 10 mln złotych. Gratulujemy zespołowi projektowemu.

29-03-2018

Nasza publikacja w Top 100 Scientific Reports Chemistry papers in 2017

Miło nam poinformować że publikacja naszych pracowników we współpracy z firmą SensDx znalazła się w gronie 100 najlepszych w 2017 roku mimo opublikowania jej w listopadzie.

16-11-2017

Scientific Reports

Miło nam poinformować, iż wyniki badań prowadzonych w interdyscyplinarnym zespole zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports.

30-06-2017

Bacillus Subtilis

Właściwości przetrwalników Bacillus Subtilis – kolejna publikacja z udziałem naszych pracowników

10-06-2017

Człowiek Nauka Środowisko

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej partnerem Konferencji „Człowiek Nauka Środowisko”

30-05-2017

O telemedycynie i jej przyszłości

Światowa telemedycyna rozwija się w zawrotnym tempie – kilkanaście procent rocznie.

23-05-2016

Coordination chemistry of pyrazine derivatives...

Publikacja w której udział brali nasi pracownicy