REALIZOWANE PROJEKTY

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do diagnostyki bakteryjnego zakażenia pochwy w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum. Główną zaletą opracowanego testu będzie szybka i prosta identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z pochwy. Wynik dostępny będzie już po kilkunastu do kilkudziesięciu minut w trakcie wizyty lekarskiej, bez potrzeby wysyłania próbek do badań laboratoryjnych. Test dedykowany będzie pacjentkom ginekologicznym, przede wszystkim kobietom ciężarnym.Całkowita wartość projektu9 479 250,00 zł

Wartość dofinansowania7 825 750,00 zł

Okres realizacji projektu01.02.2020 - 31.01.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx S.A. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

Shrimp Health Alert – szybki i precyzyjny test Point of Care do detekcji patogenów na farmach krewetek w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu:opracowanie testu diagnostycznego do detekcji wirusów i bakterii na farmach krewetek. Test w zamyśle ma być prosty w obsłudze, szybki i stosunkowo nie drogi, co pozwoli na jego rozpowszechnienie wśród hodowców, zmniejszenie strat materialnych wywołanych przez epidemie, a także stosowanie leków tylko wówczas, kiedy jest taka potrzeba.Całkowita wartość projektu10 187 623,53 zł

Wartość dofinansowania8 775 441,18 zł

Okres realizacji projektu01.02.2020 - 31.03.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Fish Farm Solutions SP. z o. o. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

„Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” , program TEAM-NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Cel projektu: Celem projektu jest zastosowanie zjawisk z zakresu fizyki kwantowej do wdrożenia technologii opartej o wykorzystanie nanodiamentów do opracowania innowacyjnych sensorów znajdujących zastosowanie w badaniach optycznych oraz magnetycznych, elektronice oraz diagnostyce medycznej. Całkowita wartość projektu18 647 075,00 zł

Wartość dofinansowania18 674 075,00 zł

Okres realizacji projektu01.07.2019 - 30.06.2023

Projekt realizowany w Konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim (Lider), Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Gdańską

mapadotacji.gov.pl

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium, w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; I: Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Cel projektu: opracowanie technologii wytwarzania aktywnych mikrobiologicznie powłok anodowych. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie parametrów prowadzenia procesów elektroosadzania cząstek miedzi, złota i srebra wewnątrz nanoporowatej matrycy wytworzonej anodowo na powierzchni aluminiowych detali oraz określenie zależności własności antybakteryjnych i antygrzybicznych tych powłok od sposobu prowadzenia procesu.Całkowita wartość projektu3 236 948,98 zł

Wartość dofinansowania2 358 955,66 zł

Okres realizacji projektu01.10.2019 - 30.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. (Lider)

mapadotacji.gov.pl

BladderDx – Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego, w ramach działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: poprawa diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego poprzez wprowadzenie nieinwazyjnego i swoistego testu. Projekt ma na celu prowadzenie skutecznej metody diagnostycznej, pozwalającej na monitorowanie przebiegu leczenia u osób po operacjach, a w późniejszym etapie, metody pozwalającej na wczesne wykrycie nowotworu. Zasada działania testu będzie opierała się na wykrywaniu obecności markerów proteasomu w moczu, których obecność może być wynikiem nowotworu pęcherza moczowego.Całkowita wartość projektu 9 913 300,00 zł

Wartość dofinansowania 8 578 335,00 zł

Okres realizacji projektu 01.07.2019 - 30.06.2022

Projekt realizowany w Konsorcjum z UroScan Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnumoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz z oznaczeniem genów antybiotykoodporności, którego główną zaletą będzie identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z gardła z jednoczesną analizą profilu oporności na antybiotyki. Dzięki temu już początkowe leczenie będzie prowadzone z wyłączeniem takich antybiotyków, na które dane szczepy będą oporne.Całkowita wartość projektu9 460 200,00 zł

Wartość dofinansowania8 167 060,00 zł

Okres realizacji projektu01.10.2018 - 23.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

EquineDx - szybki test do wykrywania patogenów u koni, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie szybkiego testu do diagnostyki zakażeń wirusami oraz bakteriami u koni. Efektem realizacji projektu będzie narzędzie przeznaczone dla hodowców koni, wspierające monitoring i precyzyjną diagnozę źródła zakażenia zwierząt, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się patogenów i chroniąc hodowle.Całkowita wartość projektu7 235 000,00 zł

Wartość dofinansowaniaz Funduszy Europejskich 6 381 500,00 zł

Okres realizacji projektu01.10.2018 - 30.09.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z SensDx SA

mapadotacji.gov.pl

SportBand - innowacyjne kompleksowe narzędzie do wspomagania i monitorowania treningu dla sportowców, w ramach działania4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo–badawczego; Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe;Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie urządzenia SPORTBAND do pomiaru parametrów z potu: glukozy, mleczanu, jonów sodu i potasu oraz temperatury skóry. Opracowane urządzenie – opaska na rękę, będzie dedykowana ludziom prowadzącym fizycznie aktywny tryb życia, jak również osobom przewlekle chorym, cierpiącym na cukrzycę oraz choroby nerek. SPORTBAND pozwoli użytkownikom na monitorowanie oraz ocenę stanu fizjologicznego w czasie rzeczywistym.Całkowita wartość projektu9 940 475,00 zł

Wartość dofinansowaniaz Funduszy Europejskich 8 166 550,00 zł

Okres realizacji projektu01.04.2018 - 31.03.2021

Projekt realizowany w Konsorcjum z WDTech Sp. z o.o.

mapadotacji.gov.pl

„Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)”

w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Współwykonawca i Członek Konsorcjum, w skład którego również wchodzą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (lider), Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska oraz SensDx SA.

Całkowita wartość projektu 6 903 422,00 zł

Wartość dofinansowania 6 884 252,00 zł

Okres realizacji projektu marzec 2019 – luty 2022

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG