TENDERS & ORDERS

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

utworzono: 2020-01-09 10:58:39

ostatnia aktualizacja: 2020-01-09 10:58:39

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr IBMM 2/GlassPoPep/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczące zakupu i dostawy sukcesywnej odczynników i materiałów do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego

Informacja o wyniku_09.01.2020.pdfINFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

utworzono: 2019-12-17 19:58:49

ostatnia aktualizacja: 2019-12-17 19:58:49

Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019 dotyczące zakupu i dostawy aparatury badawczej do miejsca badań wskazanego przez Zamawiającego

Informacja o wyniku 17_12_2019.pdf

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr IBMM 2/GlassPoPep/12/2019

utworzono: 2019-12-16 21:43:56

ostatnia aktualizacja: 2019-12-16 21:44:39

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

Termin składania ofert: do dnia 27.12.2019 r. do godziny 23:59 CET.

Załączniki:

zapytanie ofertowe.pdf

zał. 1 specyfikacja cenowa.xlsx

zał. 2 formularz ofertowy.pdf

zał. 2 formularz ofertowy.docx

zał. 3 klauzula informacyjnaZAPYTANIE OFERTOWE nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019 z dnia 04.12.2019

utworzono: 2019-12-04 11:34:50

ostatnia aktualizacja: 2019-12-04 11:34:50

Nazwa projektu: „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup aparatury badawczej do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie ze Specyfikacją minimalnych wymagań aparatury określoną w załączniku nr 1a.

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019 r.

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-Aparatura-GlassPoPep.pdf

Zał. 1. Formularz ofertowy.docx 

Zał. 1. Formularz ofertowy.pdf

Zał. 1a. Specyfikacja minimalnych wymagań aparatury.pdf

Zał. 2. Klauzula informacyjna.pdf